דוגמת שלט קרמיקה מצויר, 10 על 20 ס"מ (עם חורים)
שלט כניסה לבית פרטי אריח ריבועי 33 ס"מ
שלט לבית פרטי, מחובר בברגים לקיר ע"י שער הכניסה.
שלט בכניסה לבניין משותף ברמת אביב. מורכב ממספר אריחים. גודל 60 ס"מ על 100 ס"מ
מבחר דוגמאות בסטודיו, שלטים בגודל 10 על 20 ס"מ. עם חורים לחיבור לדלת הדירה או לקיר שעל יד הדלת.
שלט קרמיקה מצוייר מספר בית, בגודל 30 ס"מ מחובר בברגים על קיר חיצוני.
שלט אריח קרמיקה מצוייר בגודל 30 ס"מ מחובר בברגים לקיר חיצוני
שלט מספר בית, אריח קרמיקה מצוייר (20 ס"מ) מחובר לשער עץ
אריח מצוייר, שלט מספר בית (20 ס"מ) מצולם בסטודיו, מיועד להיות מחובר בברגים לקיר הבית
אריחי קרמיקה מצוירים כשלט על קיר חיצוני לחצר, מוטבעים בבטון
שלט קרמיקה מצוייר, 23 על 33 ס"מ
שלט קרמיקה מצוייר לדלת, 20 על 10 ס"מ. עם חורים לברגים לחיבור לדלת
שלטים מאריחי קרמיקה מצוירים, מספר הבית ושם המשפחה. באריחים הוכנו חורים לברגים.
שלט שם משפחה, אריח קרמיקה מצוייר 20 על 30 ס"מ
שלט קרמיקה מצוייר, 20 על 25 ס"מ
דוגמת מנדלה על אריח קרמיקה מצויר, שלט שם משפחה בגודל 30 ס"מ
אריח מצוייר כשלט מספר בית ושם משפחה. 20 ס"מ
דוגמת שלט קרמיקה מצוייר, 10 על 20 ס"מ (עם חורים)
שלט לבית פרטי 25 על 25 ס"מ
שלט לבית פרטי, מחובר לקיר החיצוני על יד השער. גודל: ריבוע 25 ס"מ